Tjänster och produkter

 

 

Dags för renovering, ombyggnation, grundisolering?

 

Alpid AB är en bygg företag med mer än 25 års erfarenhet av byggentreprenader och markentrentreprenader.

 

Vi kan erbjuda er tjänster inom:

 

• Kontorsanpassningar (100-5000 m²)

• Nyproduktion av småhus

• Om- och tillbyggnad för småhus

• Ombyggnad av lägenheter

• Stambyten

• ROT projekt (kommersiellt och privat)

• Markarbeten

• Altaner

• Kök och badrum

• Källarrenovering

• Grundläggningar

• Grundisolering/dränering

• Skärgårdsentreprenader

• Vindsprojekt

 

 

 

 

www.alpid.se