Tjänster

Dags för renovering, ombyggnation, grundisolering?

Alpid AB är en bygg företag med mer än 30 års erfarenhet av byggentreprenader och markentrentreprenader.
 
Vi kan erbjuda er tjänster inom:
 
• Kontorsanpassningar (100-5000 m²)
• Nyproduktion av småhus
• Om- och tillbyggnad för småhus
• Ombyggnad av lägenheter
• Vindsprojekt 
• Kök och badrum 
• Altaner
• Markarbeten
• Grundläggningar
• Grundisolering/dränering
• Skärgårdsentreprenader
• Avlopp och vattenreningslösningar i Skärgårdsmiljö

Går du i byggplaner?

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera era byggplaner med oss!

Kontakta oss