Tillbyggnad i Sollentuna

Bilden visar en tillbyggnad i Sollentuna på ca 20kvm per plan. Innan byggstart genomfördes geoteknisk undersökning, då grundförhållandena var lera. Entreprenadens omfattning var urgrävning för ny källardel, gjuta betongplatta inkl golvvärme med uppmurade källarväggar, grundisolering.

Konstruktionen ovan mark var en träkonstruktion med putsad fasad i samma stil som befintligt hus, samt plåttak med tillhörande balkong. Fönster, skjutdörrmontage ingick i entreprenaden.